REGISTRATION OF TEAMS                                              

 

Prihlasovanie pre ročník 2018

 
  • Uzávierka prihlášok: 15. 9. alebo po dosiahnutí limitu pre súťažnú kategóriu

  • Z jednej a tej istej školy je možné prihlásiť 1 tím / súťažná kategória, napr. 1 tím do AJ B1; 1 tím do RJ A a pod..

  • Vložné za 1 tím: 11€ | vložne IALF členovia za 1 tím: 8€ | Vklad na 1 os. do Rez. fondu 1€.

  • Vložné sa v prípade neúčasti nevracia.

  • Po zaregistrovaní nie je možné meniť názov tímu. 

  • Menoslov 3 členov tímu sa posiela podľa pokynov v e-pozvánke na súťaž (apríl).

  • Po odoslaní prihlášky Vám príde potvrdenie o prijatí / neprijatí tímu na súťaž s informáciami k úhrade vložného.