REGISTRATION OF TEAMS                                          

 

Prihlasovanie pre ročník 2019 

 
prebieha
 
  • Z jednej a tej istej školy je možné prihlásiť 1 tím / jazyk.

  • Po odoslaní prihlášky Vám príde potvrdenie o prijatí / neprijatí tímu na súťaž s informáciami k úhrade vložného, ktoré je potrebné uhradiť do piatich dní. Po ich uplynutí je prihláška buď kompletne zaradená alebo vyradená z databázy tímov.

 

 

PRIHLÁŠKA NA ŠTAFETU 2019