REGISTRACE PRO ROČNÍK 2018

 

Registrace týmů probíhá.

Uzávěrka přihlášek: 15. září 2017, nebo po dosažení stanoveného limitu pro kategorii soutěže (10 týmů v kategorii)

Ze stejné školy je možné zaregistrovat 1 tým / soutěžní kategorie, např. 1 tým do AJ B1; 1 tým na RJ A a pod..

Po registraci není možné název týmu změnit.

Jméná 3 členů týmu se zasílají podle pokynů v elektronické pozvánce na soutěž (duben).

Vložné pro 1 tým: 11 EUR |  Členové IALF: € 8 | Vklad na 1 osobu do Rezervního fondu 1 EUR.

Vložné se nevrací, pokud se tým souteže nezúčastní.

Po odeslání přihlášky obdržíte potvrzení o přijetí / nepřijetí týmu do soutěže a informaci pro úhradu poplatku (vložné).
 

PRAVIDLA - RULES 

ČR - PŘIHLÁŠKA - ŠTAFETA 2018