Doklad k úhrade vložného na Štafetu

 

Doklad k úhrade vložného si vyžiadajte vyplnením formuláru nižšie.

Do políčka Meno a Priezvisko uveďte svoje meno.

Do políčka E-mail uveďte svoj e-mail alebo e-mail na oddelenie školy, ktoré vložné uhradí.

Do políčka Mobil uveďte tel. číslo zodpovednej osoby.

  • Ak má byť doklad vystavený na Vás, uveďte do políčka Ulica, Mesto a PSČ svoju adresu.
  • Ak má byť doklad na školu, uveďte do políčok Ulica, Mesto a PSČ adresu školy a do políčok Firma, IČO a DIČ názov a údaje školy. Vaše meno na doklade nebude.

Počet prihlasovaných tímov označte počtom kusov.

Počet vkladov do Rezervného fondu označte počtom kusov, pričom 1 tím = 1 ks.

Po odoslaní formuláru Vám príde e-mail s dokladom ku úhrade vložného a po prijatí úhrady je Váš tím úspešne prihlásený na súťaž.