REGISTRÁCIA JAZYKOVÁ ŚTAFETA - TEACHER 2018

 
SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC & POLAND
 

NOT OPEN FOR 2019

 

Kto sa môže prihlásiť | Who can register?
  • učitelia jazykov v MŠ, ZŠ, SŠ, JŠ okrem native speakerov v danom jazyku
  • teachers of languages at kindergardens, primary schools, elementary schools, secondary school, language schools except native speaker
 
Kategórie pre 2018 | Categories for 2018:  AJ C2 | EN C2
 
Limity | Limits:
 
  • Počet učiteľov z jednej školy, ktorých je možné do projektu prijať | Number of teachers from one school that can be accepted to the project: 1
  • Limit pre krajinu | Limits per country: 15
 
Vložné | Fee: 
  • 9€ per participant
  • IALF members 8€ 
  • plus vklad do Rezervného fondu | plus nandatory deposit into the Reserve Fund: 1€
 

LANGUAGE RELAY - TEACHER

Registration into the project - annual 2018.