ŠTAFETA - RELAY 2018

 

TERMÍNY REGISTRÁCIE - REGISTRATION DEADLINES

 

KATEGÓRIE | CATEGORIES 2018

 • ENGLISH: AJ A;  AJ B1;  AJ B2

 • ESPAÑOL: ŠPJ A;  ŠPJ B;  ŠPJ B

 • РУССКИЙ ЯЗЫК: RJ A;  RJ B1;  RJ B2

 • SLOVAK FOR FOREIGNERS (SFF)

 • DEUTSCH: NJ A;  NJ B1 

 • TEACHER: AJ C2

 

LIMITY | LIMITS

 1. Počet tímov z jednej a tej istej školy | Number of teams from one school: 1 / category

 2. Max. počet tímov v kategórii | Max. number of teams in category: 10

 3. V prípade, že sa do niektorej z vyhlásených kategórií prihlási menej tímov, je možné prijať na voľné miesta tímy do kategórie AJ. 

 

E-POZVÁNKY NA SÚŤAŽ | E.INVITATIONS TO THE COMPETITION

 • apríl 2018 - oznam o rozoslaní bude uverejnený vpravo, v bloku "Priebeh Štafeta 2018"

 • April, 2018 - announced in the blog on the right

 

TERMÍN SÚŤAŽE | TERM OF THE COMPETITION

 • 1. jún 2018 Nitra | 1st June, 2018 

 
DIPLOMY A CENY | DIPLOMAS AND PRIZES
 

A. víťazi na 1.mieste | winners at 1st places:  

 • diplomy + vecné ceny | diplomas + mater. prizes

B. ostatné tímy | other teams

 • 2. & 3.: diplomy + drobnosti | diplomas + odds & ends

 • all other teams have 4th place: diplomas + odds  & ends

 

PRIEBEH - PRŮBĚH ŠTAFETA 2018 ANNOUNCEMENTS RELAY 2018

Výsledky ročníka 2018

 

Všetkým tímom ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam.

Pre udelenie miest bolo potrebné dosiahnuť nasledujúci počet bodov:

 • 1. miesto: 90 a viac
 • 2. miesto: 80 - 89
 • 3. miesto: 75 - 79

 

Udelené boli nasledujúce miesta:

ENGLISH A:

1. miesto: ZŠ Na dolinách, Trenčín

2. miesto: White Eagles - Škola pre mimor. nadané deti, Bratislava

3. miesto: Bright Minds - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov

ENGLISH B1:

1. miesto: SOSNO - SOŠ, Námestovo

2. miesto: Trinity - CZŠ sv. Michala, Michalovce

ENGLISH B2:

1. miesto: Spear Head - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

 

Všetky ostatné tímy obsadili 4. miesto.

 

Realizácia Jazykovej štafety

 

1. jún - Nitra, Mestská hala

 

Účasť zaregistrovaných tímov a konkrétny menoslov členov tímu je potrebné potvrdiť podľa inštrukcií v e-pozvánke do 25. mája 2018.

 

Možnosti ubytovania pre súťažné tímy:

1, 2, 3 posteľové izby:

 • Hotel Zobor - samostatné izby s WC a sprchou napojenou na umyvadlo, v izbách posteľ a staršie nočné stolíky a vešiak-sluha
 • Ubytovňa Nitran - izby formou buniek so spoločným WC a kúpeľnou so sprchou, na chodbe kychynka, v izbách posteľ/e, skriňa/e, stôl so stoličkami, chladnička, TV a balkón
 • VŠ internáty
 • Ubytovňa Nitra - 2, 3, 4 posteľové izby

Rozosielanie pozvánok na Štafetu

 

E-pozvánky pre zaregistrované tímy na Štafetu sa budú rozosielať v termíne od 24. - 27. apríla.