ŠTAFETA - RELAY 2018

 

TERMÍNY REGISTRÁCIE - REGISTRATION DEADLINES

 

KATEGÓRIE | CATEGORIES 2018

 • ENGLISH: AJ A;  AJ B1;  AJ B2

 • ESPAÑOL: ŠPJ A;  ŠPJ B;  ŠPJ B

 • РУССКИЙ ЯЗЫК: RJ A;  RJ B1;  RJ B2

 • SLOVAK FOR FOREIGNERS (SFF)

 • DEUTSCH: NJ A;  NJ B1 

 • TEACHER: AJ C2

 

LIMITY | LIMITS

 1. Počet tímov z jednej a tej istej školy | Number of teams from one school: 1 / category

 2. Max. počet tímov v kategórii | Max. number of teams in category: 10

 3. V prípade, že sa do niektorej z vyhlásených kategórií prihlási menej tímov, je možné prijať na voľné miesta tímy do kategórie AJ. 

 

E-POZVÁNKY NA SÚŤAŽ | E.INVITATIONS TO THE COMPETITION

 • apríl 2018 - oznam o rozoslaní bude uverejnený vpravo, v bloku "Priebeh Štafeta 2018"

 • April, 2018 - announced in the blog on the right

 

TERMÍN SÚŤAŽE | TERM OF THE COMPETITION

 • 1. jún 2018 Nitra | 1st June, 2018 

 
DIPLOMY A CENY | DIPLOMAS AND PRIZES
 

A. víťazi na 1.mieste | winners at 1st places:  

 • diplomy + vecné ceny | diplomas + mater. prizes

B. ostatné tímy | other teams

 • 2. & 3.: diplomy + drobnosti | diplomas + odds & ends

 • all other teams have 4th place: diplomas + odds  & ends

 

PRIEBEH - PRŮBĚH ŠTAFETA 2018 ANNOUNCEMENTS RELAY 2018

Výsledky ročníka 2018

 

Všetkým tímom ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam.

 

Udelené boli nasledujúce miesta:

ENGLISH A:

1. miesto: ZŠ Na dolinách, Trenčín

2. miesto: White Eagles - Škola pre mimor. nadané deti, Bratislava

3. miesto: Bright Minds - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov

ENGLISH B1:

1. miesto: SOSNO - SOŠ, Námestovo

2. miesto: Trinity - CZŠ sv. Michala, Michalovce

ENGLISH B2:

1. miesto: Spear Head - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

 

Všetky ostatné tímy obsadili 4. miesto.

 

Realizácia Jazykovej štafety

 

1. jún - Nitra, Mestská hala

 

Účasť zaregistrovaných tímov a konkrétny menoslov členov tímu je potrebné potvrdiť podľa inštrukcií v e-pozvánke do 25. mája 2018.

 

Možnosti ubytovania pre súťažné tímy:

1, 2, 3 posteľové izby:

 • Hotel Zobor - samostatné izby s WC a sprchou napojenou na umyvadlo, v izbách posteľ a staršie nočné stolíky a vešiak-sluha
 • Ubytovňa Nitran - izby formou buniek so spoločným WC a kúpeľnou so sprchou, na chodbe kychynka, v izbách posteľ/e, skriňa/e, stôl so stoličkami, chladnička, TV a balkón
 • VŠ internáty
 • Ubytovňa Nitra - 2, 3, 4 posteľové izby

Rozosielanie pozvánok na Štafetu

 

E-pozvánky pre zaregistrované tímy na Štafetu sa budú rozosielať v termíne od 24. - 27. apríla. 

SR: Šanca pre pár AJ tímov

Keďže pre "menšinové" jazyky je menej tímov, rozhodli sme v súlade s pravidlami a ako sme aj prisľúbili v e-odpovediach, že ešte otvoríme prihlasovanie pre AJ kategórie. "Friško" pošlite prihlášku.

SR: Kategória AJ B1; AJ A je uzatvorená

 

Kategória Angličtina B1 je pre SR už uzatvorená.

Aj kategória AJ A je už uzatvorená.

Popis: úrovne a ako to prebieha

STAFTEA
 
Tímy sú do projektu prihlasované na základe úrovne jazyka podľa CEFR, nie podľa ročníka školy.
 
Úroveň A (A1-A2), orientačne by mala zodpovedať 1. stupňu ZŠ pri bežnej dotácii hodín 2 - 4 hod./týždeň.
Úroveň B1 by orientačne mala zodpovedať 2. stupňu ZŠ pri bežnej dotácii hodín 2 - 4 hod./týždeň.
Úroveň B2 by orientačne mala zodpovedať SŠ pri bežnej dotácii hodín 2 - 4 hod./týždeň.
 
Resp. ekvivalnet podľa toho, kedy sa s výučbou jazyka začalo. Napr. ak sa NJ začal učiť na druhom stupni ZŠ, tak piataci sú zaradení do úrovne A.
 
Úroveň jazyka podľa CEFR je uvádzaná aj na učebniciach, ktoré školy používajú na výučbu.   
 
Štafety sa zúčastňujú trojčlenné tímy.
Jednotlivé časti Štafety riešia / vykonávajú členovia tímu jednotlivo na stanoviskách, t. J. prvý člen vykoná gramatickú úlohu, so štafetou beží k druhému členovi, ktorý vykoná úlohu zo SZ a ten po vyriešení odovdzá štafetu poslednému členovi tímu na stanovisku pre konverzáciu.
 
V časti Gramatika sú úlohy typu utvor negatív, otázku, krátku odpoveď, word order...
V časti Slovná zásoba sú úlohy typu: aké je množné číslo,  ženský/mužský rod, vymenuj 10 druhov napr. ovocia v danom jazyku, utvor komparatív, antonymá, tvorenie slov sufixami a prefixami, anagramy, a pod. - typ úlohy závisí od úrovňovej kategórie.
V časti Konverzácia ide o živú konverzáciu na tému, ktorú si člen tímu vytiahne. Témy sa menia každý ročník a sú spoločné pre všetky jazyky. Zasielajú sa v e-pozvánke spolu s inštrukciami. 
 
Na mieste konania sa tímy postupne zúčastnia Štafety. 
Víťazmi sa stanú tímy, ktoré dosiahnu minimálne 90% správnosť riešení/odpovedí/bodov za najkratší čas. 
 
Miseto konania pre ročník 2018: do úvahy pripadá Nitra, Trnava, Bratislava - rozdhodne sa podľa počtu prihlásených a prijatých tímovSTAFTEA
 
Tímy sú do projektu prihlasované na základe úrovne jazyka podľa CEFR, nie podľa ročníka školy.
 
Úroveň A (A1-A2), orientačne by mala zodpovedať 1. stupňu ZŠ pri bežnej dotácii hodín 2 - 4 hod./týždeň.
Úroveň B1 by orientačne mala zodpovedať 2. stupňu ZŠ pri bežnej dotácii hodín 2 - 4 hod./týždeň.
Úroveň B2 by orientačne mala zodpovedať SŠ pri bežnej dotácii hodín 2 - 4 hod./týždeň.
 
Resp. ekvivalnet podľa toho, kedy sa s výučbou jazyka začalo. Napr. ak sa NJ začal učiť na druhom stupni ZŠ, tak piataci sú zaradení do úrovne A.
 
Úroveň jazyka podľa CEFR je uvádzaná aj na učebniciach, ktoré školy používajú na výučbu.   
 
Štafety sa zúčastňujú trojčlenné tímy.
Jednotlivé časti Štafety riešia / vykonávajú členovia tímu jednotlivo na stanoviskách, t. J. prvý člen vykoná gramatickú úlohu, so štafetou beží k druhému členovi, ktorý vykoná úlohu zo SZ a ten po vyriešení odovdzá štafetu poslednému členovi tímu na stanovisku pre konverzáciu.
 
V časti Gramatika sú úlohy typu utvor negatív, otázku, krátku odpoveď, word order...
V časti Slovná zásoba sú úlohy typu: aké je množné číslo,  ženský/mužský rod, vymenuj 10 druhov napr. ovocia v danom jazyku, utvor komparatív, antonymá, tvorenie slov sufixami a prefixami, anagramy, a pod. - typ úlohy závisí od úrovňovej kategórie.
V časti Konverzácia ide o živú konverzáciu na tému, ktorú si člen tímu vytiahne. Témy sa menia každý ročník a sú spoločné pre všetky jazyky. Zasielajú sa v e-pozvánke spolu s inštrukciami. 
 
Na mieste konania sa tímy postupne zúčastnia Štafety. 
Víťazmi sa stanú tímy, ktoré dosiahnu minimálne 90% správnosť riešení/odpovedí/bodov za najkratší čas. 
 
Miseto konania pre ročník 2018: do úvahy pripadá Nitra, Trnava, Bratislava - rozdhodne sa podľa počtu prihlásených a prijatých tímov
 
Tímy sú do projektu prihlasované na základe úrovne jazyka podľa CEFR, nie podľa ročníka školy.
 
Úroveň A (A1-A2), orientačne by mala zodpovedať 1. stupňu ZŠ pri bežnej dotácii hodín 2 - 4 hod./týždeň.
Úroveň B1 by orientačne mala zodpovedať 2. stupňu ZŠ pri bežnej dotácii hodín 2 - 4 hod./týždeň.
Úroveň B2 by orientačne mala zodpovedať SŠ pri bežnej dotácii hodín 2 - 4 hod./týždeň.
 
Resp. ekvivalent podľa toho, kedy sa s výučbou jazyka začalo. Napr. ak sa NJ začal učiť na druhom stupni ZŠ, tak piataci sú zaradení do úrovne A.
 
Úroveň jazyka podľa CEFR je uvádzaná aj na učebniciach, ktoré školy používajú na výučbu.   
 
 
AKO TO PREBIEHA?
 
Štafety sa zúčastňujú trojčlenné tímy.
Jednotlivé časti Štafety riešia / vykonávajú členovia tímu jednotlivo na stanoviskách, t. J. prvý člen vykoná gramatickú úlohu, so štafetou beží k druhému členovi, ktorý vykoná úlohu zo SZ a ten po vyriešení odovdzá štafetu poslednému členovi tímu na stanovisku pre konverzáciu.
 
V časti Gramatika sú úlohy typu utvor negatív, otázku, krátku odpoveď, word order...
V časti Slovná zásoba sú úlohy typu: aké je množné číslo,  ženský/mužský rod, vymenuj 10 druhov napr. ovocia v danom jazyku, utvor komparatív, antonymá, tvorenie slov sufixami a prefixami, anagramy, a pod. - typ úlohy závisí od úrovňovej kategórie.
V časti Konverzácia ide o živú konverzáciu na tému, ktorú si člen tímu vytiahne. Témy sa menia každý ročník a sú spoločné pre všetky jazyky. Zasielajú sa v e-pozvánke spolu s inštrukciami. 
 
Víťazmi sa stanú tímy, ktoré dosiahnu minimálne 90% správnosť riešení/odpovedí/bodov za najkratší čas. 
 

 

Language Relay - Teacher

 

Varianta Jazyková štafeta - Teacher je určená pre učiteľov jazykov. Teraz sa bude organizovať po prvýkrát a vyhlásená je kategória ENGLISH C2.

Zúčasniť sa môžu jazykári zo Slovenska, Českej republiky a Poľska.

Viac informácií a zaregistrovať sa môžete tu.

 

Language Relay - Teacher is a form of the competition for teachers of languages from Slovakia, Czech Republic and Poland. First time organized now in the category English C2.

 Read more and register in here.

Prihlasovanie tímov prebieha

 

Prebieha prihlasovanie tímov do jednotlivých súťazných kategórii. 

Názov tímu nie je možné po prijatí prihklášky meniť.

Menoslov členov tímu sa zasiela až na základe pokynu uvedeného v e-pozvánke na súťaž.

Prihlásiť svoj tím môžete tu.