JAZYKOVÁ ŠTAFETA 2019

 
VYHLÁSENÉ KATEGÓRIE
 •  ENGLISH A
 •  ENGLISH B1 
 •  ENGLISH B2
 •  DEUTSCH A
 •  DEUTSCH B1
 •  ESPAÑOL A
 •  ESPAÑOL B1
 •  SLOVENČINA 3R ZŠ (3. - 5. roč. ZŠ)
 •  SLOVENČINA 6R ZŠ (6. - 9. roč. ZŠ / príslušné 8-roč. škôl)
 •  РУССКИЙ ЯЗЫК A
 
TERMÍN A MIESTO KONANIA
 • 14. jún - ZŠ K. Svätopluka, Dražovská 6, Nitra (doplnené)
 • máj / jún 2019, Nitra
 
DIPLOMY A CENY
 • 1. miesta: diplomy + vecné ceny
ENG A: knižky, lopty
ENG B1: knižky, nafukovačky
ENG B2: knižky, usb kľúče
DE A: knižky, zápisníky, lopty
DE B1: knižky, usb kľúče
ESP A: knižky, pexesá, vodné bomby
ESP B1: knižky, nafukovačky
 
 • 2. až 4. miesta: diplomy + drobnosti (reflexné pásiky, cukríky, nálepky, ceruzky)

 

PRIHLASOVANIE TÍMOV

 

First Minute: jún 2018, vložné 9€ / tím, IALF členovia 8€ / tím UKONČENÁ

Regular: júl až 19. 10. 2018: 12€ / tím, IALF členovia 11€ UKONČENÁ

Povinný vklad do Rezer. fondu (viď pravidlá) pre prvýkrát sa prihlasujúce školy: 3€ / tím

 
 
 

ŠTAFETA 2019 - PRIEBEH

Výsledky Štafety 2019

 

Všetkým súťažným tímom ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam!

 

AJ B1

1. miesto: Warriors - SSOŠP, Senica - úžasných 100%

2. miesto: More Than a Team - Stredná odb. škola techniky a služieb, Levice

3. miesto: Párovce - Gymnázium, Párovská 1, Nitra

 

AJ B2

1. miesto: Comenius Lions - Gymnázium J. A. Komenského, Želiezovce

2. miesto: Goldens - Gymnázium, Párovská 1, Nitra

 

NJ B1

1. miesto: D.A.CH. tím - SOŠPaS, Námestovo

 

Ostatné tímy: 4. miesto

 

Štafeta 2020

 

 

E-pozvánky na celoslovenské kolo + priebeh

 

14. jún 2019 - ZŠ Kráľa Svätopluka, Nitra

 
E-pozvánky boli rozoslané na kontaktné e-maily z prihlášok dňa: 9. mája 2019
 

Potvrdenie účasti: účasť prihláseného tímu je potrebné potvrdiť do 25. 5. podľa inštrukcií uvedených v e-pozvánke

Registrácia tímov: 10:00 - 10:45

Predpokladané vyhlásenie výsledkov: o cca 13:15

Po príchode na miesto konania sa na recepcii súťaže zapíšte podpisom k názvu tímu a potvrďte menoslov členom tímu uvedený v regisračnom hárku.

Pri registrácii obdržíte:

a) 1 ks Potvrdenia o účasti pre prípadné potreby školy.

b) Poradové číslo Vášho tímu.

 

PRIEBEH KOLA

 

Jednotlivé tímy následne absolvujú Štafetu podľa poradového čísla a vyzvania od koordinátora.

Víťazmi sa stanú tímy, ktoré dosiahnu minimálne 90% správnosť riešení/odpovedí/bodov za najkratší čas. Jednotlivé časti Štafety riešia / vykonávajú členovia tímu jednotlivo, t. j. prvý člen vykoná gramatickú úlohu, so šatfetou beží k druhému členovi, ktorý vykoná úlohu zo SZ a ten po vyriešení odovdzá štafetu poslednému členovi tímu na stanovisku pre konverzáciu. Témy pre konverzačnú časť sú od októbra uverejnené na tejto stránke.

Všetky tímy, ktoré sa Štafety zúčastnia získavajú diplomy. Diplomy je potrebné prevziať si priamo na mieste konania, alebo je možné poveriť ich prevzatím inú osobu, ktorej meno je potrebné zapísať do registračného hárku ku názvu tímu.

Výsledky budú vyhlásené na mieste konania a uverejnené na tejto stránke súťaže do 7 až 14 pracovných dní odo dňa konania sa kola.

 

UBYTOVANIE A STRAVA

- uvedené v e-pozvánke

AKO SA DOSTANEME NA MIESTO KONANIA?

- uvedené v e-pozvánke

 

Témy - konverzácia Štafeta 2019

 

Nižšie uvedené témy sú rovnaké pre všetky jazykové kategórie.

 

ÚROVEŇ A:

 • Moji priatelia
 • Ja a zvieratá
 • Obľúbené ročné obdobie
 • Moje mesto

 

ÚROVEŇ B1:

 • Ja a príroda vôkol mňa
 • Jazyky a ja
 • Čo práve letí? (iPad verzus Eye Pad)
 • Moderné umenie - hudba, film, počítačová grafika? 

 

ÚROVEŇ B2:

 • Priatelia v reálnom živote a na sociálnej sieti
 • Cestovane - moja krajina snov
 • Slovensko - pozitíva a negatíva krajiny v ktorej žijem
 • YouTuber alebo pekár - moderné a tradičné povolania