JAZYKOVÁ ŠTAFETA 2019

 
PRIHLASOVANIE TÍMOV
 • First Minute: jún 2018, vložné 9€ / tím, IALF členovia 8€ / tím
 • Regular: júl až 19. 10. 2018: 12€ / tím, IALF členovia 11€
 • Povinný vklad do Rezer. fondu (viď pravidlá) pre prvýkrát sa prihlasujúce školy: 3€ / tím
 
VYHLÁSENÉ KATEGÓRIE
 •  ENGLISH A
 •  ENGLISH B1 
 •  ENGLISH B2
 •  DEUTSCH A
 •  DEUTSCH B1
 •  ESPAÑOL A
 •  ESPAÑOL B1
 •  SLOVENČINA 3R ZŠ (3. - 5. roč. ZŠ)
 •  SLOVENČINA 6R ZŠ (6. - 9. roč. ZŠ / príslušné 8-roč. škôl)
 
TERMÍN A MIESTO KONANIA
 • máj / jún 2019, Nitra
 
DIPLOMY A CENY
 • 1. miesta: diplomy + vecné ceny
 • 2. až 4. miesta: diplomy + drobnosti
 
 

ŠTAFETA 1019 - PRIEBEH

Prihlasovanie tímov prebieha

Svoj 3-členný tím môžete prihlásiť tu.

Menoslov členov sa zasiela až podľa inštrukcií v pozvánke na súťaž.