VITAJTE * VÍTEJTE * ZAPRASZAMY * ÜDVÖZÖLJÜK * WELCOME 

 

Prebieha prihlasovanie tímov pre roč. 2019

 

Jazyková štafeta je jazykový projekt pre 3-členné tímy detí a tínedžerov zameraný na gramatiku + slovnú zásobu + konverzáciu. Jazykové kategórie sa vyhlasujú pre každý ročník samostatne.

Jazyková štafeta je medzipredmetovâ súťaž jazyk + telesná výchova. Tïmy sa môžu povzbudzovať, čiže ide o hlučný koncept súťaže.

 

Language Relay is a language project for 3-member teams of kids and teenagers. It is focused on grammar + vocabulary + conversation. Language categories for each annual are announced in June. 

Contact us to get the license to organize it in your country.