VITAJTE * VÍTEJTE * ZAPRASZAMY * ÜDVÖZÖLJÜK * WELCOME 

 

 

 

Jazyková štafeta je jazykový projekt pre 3-členné tímy detí a tínedžerov zameraný na gramatiku + slovnú zásobu + konverzáciu. Jazykové kategórie sa vyhlasujú pre každý ročník samostatne.

Jazykový štafeta - Teacher je skúšobne vyhlásená pre jazykovú kategóriu AJ C2 pre ročník 2018.

 

Language Relay is a language project for 3-member teams of kids and teenagers. It is focused on grammar + vocabulary + conversation. Language categories for each annual are announced in June.