VITAJTE MILÍ JAZYKOVÍ NADŠENCI

 

Jazyková štafeta je jazykový projekt pre 3-členné tímy detí a tínedžerov zameraný na gramatiku + slovnú zásobu + konverzáciu. Jazykové kategórie sa vyhlasujú pre každý ročník samostatne.

Jazyková štafeta je medzipredmetovâ súťaž jazyk + telesná výchova. Tïmy sa môžu povzbudzovať, čiže ide o hlučný koncept súťaže.

 

PRIHLASOVANIE NA ROČNIK 2021