Ročníky Jazykovej štafety - Annuals of Language Relay

 
  • predošlé ročníky 2011 a 2012 sa konali počas EDL  | previous annuals 2011 and 2012 took place during EDL events