ŠTAFETA - RELAY 2017

 

TERMÍNY REGISTRÁCIE - REGISTRATION DEADLINES

  • First registration: 20. 06. - 03. 07. 2016  CLOSED | UZATVORENÁ

  • Neskorá registrácia | Late registration: CLOSED | UZATVORENÁ

 

POSTUPOVÉ KOLO - ADVANCE ROUND

  • 21. - 25. 11. 2016  PREBEHLO | OVER

 

UVEREJNENIE FINALISTOV - FINALISTS PUBLISHED

  • 15. 12. UVEREJNENÉ | PUBLISHED

 

FINÁLOVÉ KOLO - FINAL ROUND

  • 19 May 2017, UCM, Trnava  PREBEHLO | OVER

 
CENY PRE VÍŤAZOV - PRIZES FOR WINNERS
  • diplom | diploma 
  • zykové produkty pre jednotlivé jazyky budú uverejnené v novembri | language products for language categories will be published in November

 

Priebeh Štafeta 2017 | News Relay 2017

Výsledky Finálového kola 2017

 

Súťažným tímom ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam!
 

ENGLISH  A

1. miesto: Fliers. ZŠ s MŠ Orešie, Pezinok

2. miesto: IVKAPA - ZŠ P. J. Šafárika, Prievidza

3. miesto: SFBa - ZŠ s MŠ Banka 

4. miesto: 

  • Bees - ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou
  • Didacticus Stars - SZŠ Didacticus, Košice
  • The Best of Drieňov - ZŠ Kpt. Nálepku, Drieňov

 
ENGLISH  B1
1. miesto: SOSNO - SOŠ, Námestovo
2. miesto: Lions - ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
3. miesto: SSOŠTA TEAM - SSOŠ, Poprad  
 
ENGLISH  B2
1. miesto: Stars - Gymnázium Liptovský Hrádok
2. miesto: English Minds - Gymnázium J. A. Komenského s VJM, Želiezovce
 
 
DEUTSCH  A
2. miesto: Die GJAR - Bienen
 
DEUTSCH  B1
čestné miesto: Die GJAR - Sterne
 
RJ  A
2. miesto: Matriošky - ZŠ s MŠ Školská, Turčianske  Teplice
 
 

Finálové kolo 2017

 

Finálové kolo sa bude konať 19. mája 2017 v Trnave na UCM, Bučianska 4.

Registrácia súťažných tímov: 10:00 - 11:15

Predpokladané vyhlasovanie výsledkov: od cca 4tej

 

ZAEVIDOVANÉ TÍMY:

 

Kategória AJ A

Bees - ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou

SFBa - ZŠ s MŠ Banka

FLIERS - ZŠ s MŠ Orešie, Pezinok

IVKAPA - ZŠ P. J. Šafárika, Prievidza

Didacticus Stars - SZŠ Didacticus, Košice

Best of Drieňov - ZŠ Kpt. Nálepku, Drieňov

 

Kategória AJ B1

SOSNO - SOŠ, Námestovo

Lions - ZŠ M. R. &Štefánika, Trebišov

Joviti - ZŠ Nesvady

SSOŠTA TEAM - SSOŠ, Poprad

 

Kategória AJ B2

Stars - Gymnázium, Liptovský Hrádok

English Minds - Gymnázium J. A. Komenského, Želiezovce

Owls - Gymnázium Kukučinova, Poprad

 

Kategória NJ A

Die GJAR-Bienen - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

 

Kategória NJ B1

Die GJAR-Sterne - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

 

Kategória RJ A

Matriošky - ZŠ s MŠ Školská, Turčianske Teplice

 

Kategória ŠPJ A

SSOŠŤÁCI - SSOŠ, Poprad 

 
Víťazmi sa stanú tímy, ktoré dosiahnu minimálne 90% úspešnosť riešení za najkratsí čas. 
Prvé miesto môže byť udelené len pri dosiahnutí uvedeného 90% výsledku.
Všetky tímu získavajú diplomy s umiestnením.
 

Pozvánky na Finálové kolo

E-pozvánky na Finálové kolo Jazykovej štafety 2017 boli rozoslané postupujúcim tímom.

Účasť na Finálovom kole je nutné potvrdiť do 19. apríla 2017 podľa pokynov v pozvánke.