ŠTAFETA - RELAY 2017

 

TERMÍNY REGISTRÁCIE - REGISTRATION DEADLINES

  • First registration: 20. 06. - 03. 07. 2016  CLOSED | UZATVORENÁ

  • Neskorá registrácia | Late registration: CLOSED | UZATVORENÁ

 

POSTUPOVÉ KOLO - ADVANCE ROUND

  • 21. - 25. 11. 2016  PREBEHLO | OVER

 

UVEREJNENIE FINALISTOV - FINALISTS PUBLISHED

  • 15. 12. UVEREJNENÉ | PUBLISHED

 

FINÁLOVÉ KOLO - FINAL ROUND

  • 19 May 2017, UCM, Trnava  PREBEHLO | OVER

 
CENY PRE VÍŤAZOV - PRIZES FOR WINNERS
  • diplom | diploma 
  • zykové produkty pre jednotlivé jazyky budú uverejnené v novembri | language products for language categories will be published in November

 

Priebeh Štafeta 2017 | News Relay 2017

First Registration - Closed | Uzatvorená

Práve prebieha First registration do 3. júla 2016 tu.

Názvy tímov nie je možné po zaregistrovaní zmeniť. Menoslov členov tímu je potrebné dodať pri realizácii Postupového kola v novembri 2016.